Bạn cần dây đai phù hợp cho các công cụ và máy móc đóng đai khác nhau trong phạm vi Azstrap. Việc lựa chọn dây đeo phù hợp phụ thuộc vào loại dây đai và hàng hóa được đóng gói. Tùy thuộc vào những gì ổn định. Ví dụ, có thể sử dụng các loại dây đai khác nhau. Chúng tôi cung cấp cho bạn dây đai trong nhiều biến thể và kiểu dáng khác nhau. Có những nguyên liệu thô khác nhau có sự khác biệt đáng kể về dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như độ đàn hồi hoặc độ bền xé. Dây đai nhựa và dây đai dệt được làm từ polyester (PET) hoặc polypropylene (PP). Ngược lại, các loại thép khác nhau được sử dụng để đóng gói dây đai thép. Tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng mà có các loại dây đai khác nhau về kích thước và chất lượng.

Dịch vụ bổ sung

service
Hand Strapping

Polypropylene Hand strapping is mainly used in manual applications and offer security to boxes. This strapping is suitable for lighter items that are in need of added security. Different seals are used to secure the strapping and we also offer tooling options.

service
Fully Automatic Strapping

Polypropylene Fully Automatic strapping is used for securing light to medium boxes or parcels. Used specifically with Fully Automatic Strapping Machine. No seal or buckles are used in this application.

service
Pallet Strapping

Polypropylene Pallet Strapping offers good security for medium to heavier items. Used for strapping pallets. This strapping is mainly used in logistical and agricultural applications. We offer various tooling.

service
PET Strapping

Polypropylene (PET) Strapping is used for heavier products. Predominantly used in pallet applications. Shipping and freight companies use this to their advantage because of the strength to weight ratio. Also suitable replacement for steel strapping. We offer various automated tooling.

service
Strapping Tools

Tensioners are used to tension strapping. This tool is used in conjunction with a crimper to finally secure the strap to the load of the product. This tool is a 2 in 1 where tensioning and crimping is performed in one operation. Used 12mm to 19mm polypropylene (hand) strapping. This tool is used to crimp the metal seal to the strapping after tensioning to secure to load.

service
Polywoven Strapping

Polywoven strapping secures heavy loads and is used by freight companies. This is a soft nylon woven strapping design not to damage strapped products. We offer various tooling.

Customers Are Our Top Priority

We offer When you are ready to make your business dreams a reality, it begins with contacting an experienced construction company to help you begin the process.

Benchmark Technologies

Contruction / 2017 / Brasilia

Deploy B2C mindshare

Engineering / 2017 / Washington

Được Thúc Đẩy Bởi Các Giá Trị, Mang Lại Tầm Nhìn.

+840384885677