Brochures

Cách tiếp cận của chúng tôi là sáng tạo rõ rệt. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những cách mới để tăng lượng khách hàng

Download PDF

Bạn cần dây đai phù hợp cho các công cụ và máy móc đóng đai khác nhau trong phạm vi Azstrap. Việc lựa chọn dây đeo phù hợp phụ thuộc vào loại dây đai và hàng hóa được đóng gói. Tùy thuộc vào những gì ổn định. Ví dụ, có thể sử dụng các loại dây đai khác nhau. Chúng tôi cung cấp cho bạn dây đai trong nhiều biến thể và kiểu dáng khác nhau. Có những nguyên liệu thô khác nhau có sự khác biệt đáng kể về dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như độ đàn hồi hoặc độ bền xé. Dây đai nhựa và dây đai dệt được làm từ polyester (PET) hoặc polypropylene (PP). Ngược lại, các loại thép khác nhau được sử dụng để đóng gói dây đai thép. Tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng mà có các loại dây đai khác nhau về kích thước và chất lượng.

Dịch Vụ Bổ Sung

Customers Are Our Top Priority

Hãy bắt đầu bằng việc liên hệ với công ty đóng đai có kinh nghiệm để giúp bạn bắt đầu quá trình này.

Benchmark Technologies

Contruction / 2017 / Brasilia

Deploy B2C mindshare

Engineering / 2017 / Washington

Được Thúc Đẩy Bởi Các Giá Trị, Mang Lại Tầm Nhìn.

+840384885677